Boweltreat.no er en NORSK nettbutikk. Vi sender ikke varer utenlands. Vi ekspederer kun ordrer til kunder med adresse i fastlands-NORGE.

Boweltreat.no is a Norwegian webshop. We don’t ship orders abroad. We only handle orders to addresses in NORWAY.

Disse vilkårene gjelder for alle kjøp av produkter fra nettbutikken www.boweltreat.no Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. Du finner disse lovene på lovdata.no og odin.no. Ved å fullføre en bestilling i nettbutikken www.boweltreat .no godtar du disse standard kjøpsvilkårene som gjelder for levering til forbrukere i Norge. For å handle hos oss, må du være over 18 år og ha adresse i fastlands-Norge. (Om du ønsker levering til f.eks. Svalbard ta kontakt.)

Selger er:
Boweltreat AS – nettbutikken www.boweltreat.no
Organisasjonsnummer: NO 918120084 MVA
Postadresse: Ribstonveien 36, 0586 Oslo
E-post: post@boweltreat.no
Telefon: 92202808 (kundeservice mandag-fredag kl 9 – 16)
– heretter benevnt som vi/oss/vår/vårt

Kjøper er:
Den person som foretar bestillingen – heretter benevnt som du/deg/din/ditt

Avtalen

Avtalegrunnlaget består av opplysningene om kjøpet i nettbutikkens ordresystem (det vil si informasjon om produktet/produktene i form av egenskaper, kvalitet, mengde, pris og anbefalt bruk), kjøpsvilkårene våre (som du nå leser) og ordrebekreftelsen som du automatisk mottar på e-post når bestillingen din er fullført. Ordrebekreftelsen blir sendt til den e-postadressen som du oppgir, så det er viktig at du legger inn korrekt e-postadresse.
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Les derfor nøye gjennom ordrebekreftelsen, og kontroller at alle opplysningene stemmer. Eventuelt avvik må du gi oss beskjed om så snart som mulig – send e-post til: post@boweltreat.no
Har du ikke mottatt ordrebekreftelsen din på e-post innen 2 timer etter at du foretok bestillingen din, må du gi oss beskjed om dette – send e-post til: terje@boweltreat.no

Priser

Alle prisene i nettbutikken er i norske kroner og er oppgitt inklusiv merverdiavgift. Totalsummen for kjøpet (inkludert porto/frakt og emballasje) vil framkomme før du fullfører bestillingen din.

Frakt

Frakt skjer med Posten/Bring. Standardpris for frakt vises når du velger frakt alternativ i bestillingen. Beløpet inkluderer utgifter til innpakning og emballasje i tillegg til porto eller frakt.

Betaling

1) KORT = betaling med VISA eller MasterCard
Kortbetalingen foregår på en sikker banktransaksjonsserver. Betalingssystemet til DIBS krypterer alle kortdata via SSL-teknologi, og du kan derfor føle deg trygg på at ingen kan spore kortnummeret ditt, verken i betalingsøyeblikket eller i ettertid. Nettbutikken www.boweltreat.no oppbevarer ingen kortnummer eller detaljer om kortbetalingen din.
2) VIPPS= Betaling via telefonummer. Vipps krypterer all infomasjon om deg og er en trygg betalingspartner.

Ekspedering

Vi har kort ekspederingstid for ordrer – normalt 1-2 arbeidsdager. Vi er opptatt av å yte god service, og har vanligvis alle produktene på lager, med mindre leverandørene våre er utsolgt. I så fall vil du få beskjed på e-post om at produktet/produktene er utsolgt i tillegg til forventet leveringstid så sant vi har tilgjengelig informasjon fra leverandøren om dette.
Vi forbeholder oss retten til å kansellere en bestilling, eller del av denne, dersom leverandøren er langtidsutsolgt eller dersom leverandøren plutselig skulle endre produktsortimentet sitt.
Som kjøper har du også en likelydende rett til å kansellere en bestilling, eller del av denne, dersom vi ikke kan levere et eller flere produkter.

Levering

Produktene sendes med Posten/Bring, som A-post brev, Pakke i postkassen (med eller uten sporing) eller som servicepakke. Leveringstid vil være 1-7 dager, avhengig av hvor i Norge du bor. Er brevforsendelsen eller pakken for stor for postkassen din, eller er postkassen din full, vil du få en hentelapp fra Posten. Da må du hente brevforsendelsen på nærmeste postkontor eller Post-i-butikk.
Når det gjelder Pakke i postkassen eller servicepakke, benytter vi som standard elektronisk pakkevarsling fra Posten. Det betyr i praksis at du kan velge mellom å motta pakkevarslingen som SMS eller som e-post. Du får først et varsel av oss med sporingsnummeret den dagen pakken din sendes fra oss. Deretter får du hentemelding fra Posten når pakken din har ankommet postkontoret eller Post-i-butikk. Det er derfor veldig viktig at du legger inn korrekt mobiltelefonnummer eller e-postadresse når du bestiller.
Vi gjør oppmerksom på at Postens hentefrist er 14 dager. Du har ansvaret for å hente pakken din innen 14 dager etter ankomst – ellers vil den bli sendt i retur til oss.
En uavhentet pakke anses som AVTALEBRUDD, og vi vil sende deg en ekstra faktura på kr 250 (inkl. mva). Beløpet utgjør de faktiske kostnadene våre i forbindelse med ekspedering av bestillingen (herunder plukking av vare(r), emballering, pakking, standard frakt og returfrakt).

Undersøkelse av produkt/produkter

Ingrediensene i produket er deklarert i henhold til reglene for matmerking i Norge. Kunde har selv ansvaret for om produktet eventuelt kan ha symptombringende effekt som f.eks. allergiske reaksjoner eller annet. Når du mottar produktet/produktene anbefaler vi at du undersøker om det/de er i samsvar med bestillingen din, om det/de er blitt skadet under transporten eller om det/de ellers har mangler. Hvis produktet/produktene ikke samsvarer med bestillingen din, eller har mangler, må du melde fra til oss så snart som mulig, senest innen 30 dager fra leveranse (se under punktet Reklamasjon).

Reklamasjon

Dersom et produkt har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet (i henhold til Forbrukerkjøpsloven). For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed om dette i rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Vi trenger følgende dokumentasjon: fakturanummer, kjøpsdato og hva reklamasjonen gjelder. Send en e-post om dette til: post@boweltreat.no. En vare med åpnet forpakning tas ikke i retur.

Angrerett

Vi følger Angrerettloven. Det betyr at du har ubetinget angrerett innen 14 dager etter at du har mottatt produktet/produktene, så lenge det/de er uåpnet (ubrutt forsegling). Du må gi melding til oss dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristende utløp (det vil si 14 dager etter mottak). Det stilles ikke formelle krav til meldingen, men av bevismessige årsaker bør den være skriftlig. Send en e-post om dette til: boweltreat@gmail.com
Returprodukt/produkter må sendes som vanlig brev eller pakkepost (ikke i oppkrav). Returportoen må du betale selv.
Har du allerede betalt for produktet/produktene (kortinnbetaling eller forhåndsinnbetaling/oppkrav), vil vi tilbakebetale beløpet til deg når vi mottar produktet/produktene i retur.

Bruk av produktene

Nettbutikken boweltreat.no forhandler kun produkter som er godkjent for salg her i Norge. Kvalitet er det aller viktigste kriteriet når vi velger ut ingredienser i pulveret vårt.
Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produktene. Følger du anbefalingene som følger med produktet, vil du ved normal bruk ikke oppleve noen bivirkninger.

Forbehold

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for nettbutikken www.boweltreat.no å oppfylle forpliktelsene sine i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ektraordinære situasjonen vedvarer.

Som Force Majeure regnes for eksempel:

  • Lovendring eller inngrep fra offentlige myndigheter
  • Arbeidskonflikt/streik/lockout
  • Krig/opprør
  • Brann/eksplosjon

Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndighetene som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.
Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Som kjøper kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med oss. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for Tingretten (ref.: Lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister).