Stadig flere innser at dårlig tarmhelse har vært undervurdert. Professor Laura Cox ved Harvard har kommet langt i dokumentere at dysbiose i tarm har en viktig rolle i sykdommer som Alzheimer og Parkinsons m.fl. Boweltreat AS er klar over at f.eks. candida albicans kan lage Sel 1 protein i blodbanen. Sel 1 i avleiringer er kjent ifm Alzheimer.

Professor Purna C. Kashyap ved Mayo-klinikken i USA har dokumentert at dietten har en rolle ved IBS og at det ikke finnes en enkel diett som løser problemet for alle utover at personer med IBS skal holde seg unna lette karbohydrater.
Forskningen til både Laura Cox og Purna Kashyap går i retningen av å bekrefte at Arnold Berstad hadde rett. Begge er internasjonalt anerkjente forskere på tarm. De er blant foreleserne på årets største konferanse om mat og tarmproblemer. Les mer om konferansen her. Dessverre er det ingen forelesere fra Skandinavia på konferansen.