Foreliggende dokumentasjon på lavgradig betennelse i tarmen ved IBS er betydelig og bør bli kjent i helsevesenet.

Allerede i 2004 gjorde italienske forskere funn som var forenlig med lavgradig inflammasjon i tarm hos pasienter med sterke magesmerter (IBS). Denne studien og noen senere studier har konstatert funn av vedvarende og forhøyede verdier for et pro inflammatorisk cytokin som kalles IL-1β ved IBS (Les f.eks. denne artikkelen).

Norges fremste ekspert og spesialist på kroppens eget forsvarssystem, professor TOM EIRIK MOLLNES ved Universitetet i Nord Norge, publiserte i 2020 en studie i Scandinavian Journal of Gastroenterology som bekreftet tidligere funn hvor det vises at kroppens forsvarssystem er aktivert ved IBS.

Mollnes påviser forhøyede verdier av en rekke proinflammatoriske markører, deriblant IL-1β, hos pasienter med IBS. Resultatene er helt i tråd med det prof. em. Arnold Berstad postulerte om at han alltid fant lavgradig betennelse hos sine pasienter med IBS. Det var bare et spørsmål om hvilken teknikk man brukte, hvor man lette og tiden man hadde til rådighet. Studien til Mollnes kan leses her. Artikkelen er viktig og den siteres mye av de fremste forskere internasjonalt.

En grunn til at artikkelen er viktig er at den åpner muligheten for at ytre årsaker kan føre til IBS med lavgradig betennelse og immunrespons. F.eks. kan det nå tenkes at vedvarende og feil kosthold og/eller infeksjoner kan føre til IBS og ikke kun stress.

For egen regning og foreløpig uten henvisninger, kan vi legge til at blant betennelsessystemene i kroppen som kan gi økningen for inflammasjonsmarkørene Mollnes viser til, er det systemer, som ved aktivering, kan virke negativt på kroppens metabolisme av proteiner og fettsyrer.

Mollnes har og publisert en artikkel i Tidsskrift for norske legeforening som problematiserer at dagens teknikker for å påvise inflammasjoner i den kliniske delen av helsevesenet (der pasienter får behandling) ikke er like nøyaktig som metodene som brukes innen forskning. Det kan være grunnen til at helsevesenet ikke finner noe når IBS pasienter undersøkes. Les artikkelen her.

Professor Mollnes har for øvrig solid erfaring med å endre feilaktige, etablerte sannheter. Les mer her. Professor Mollnes og  prof. em. Arnold Berstad samarbeidet noe i årene før sistnevnte døde.

I Mago™ er det naturstoffer som prof. Arnold Berstad erfarte hadde gunstig effekt på lavgradig inflammasjon i tarm.