En ny studie på rotter konkluderer med xylitol har bedre antioksidant- og antidiabetiske effekter sammenlignet med søtstoffet erytritol. Derfor bør xylitol brukes som et foretrukket kosttilskudd for antidiabetisk søtningsmiddel eller supplement fremfor erytritol for behandling av diabetes og dets tilknyttede komplikasjoner. (Les studien her)

En annen studie, også den på rotter, konkluderer med at xylitol reduserer sårdannelse i tarm og forbedrer tarmbarrieren hos diabetiske rotter med skader på tarm. (MRK: Vi kommenterer kort at skade på tarmvegg hos personer med diabetes 2 beskrives av fagpersoner som tilsvarende skaden hos personer med Ulcerøs Colitt og at smertebildet kan sammenliknes.) Xylitol bidrar til å opprettholde integriteten til slimlaget i tarmen, og hemmer utskillelse av inflammatoriske cytokiner. (Les studien her)

Det er flere, store studier, blant annet i Frankrike og USA, som viser tydelige assosiasjoner mellom forbruk av søtstoffer og økt risiko for alvorlig hjerte/karsykdom hos mennesker. Dette bekrefter tidligere funn i studier av mus. Det foreligger ingen studier på mus som viser sammenheng mellom xylitol og hjerteproblemer hos mus.

Selv om xylitol ikke er blant de søtstoffene det advares mot, maner vi likevel til moderasjon.