Boweltreat AS ble dannet høsten 2016 med formål å organisere produksjon av produktformuleringer basert på naturstoffer for salg til mennesker med mage/tarm-lidelser. Produktformuleringene som er valgt er basert på klinisk erfaring fra uttesting i mange år av et stort antall ulike naturstoffer og grunnleggende biokjemisk kunnskap om virkemåten til slike stoffer.

Naturstoffene er blitt testet ut med klinisk oppfølgning på et stort utvalg mennesker med mage/tarm-lidelser. Dette arbeidet har skjedd i regi av professor emeritus (indremedisin) Arnold Berstad.

Hans arbeid danner grunnlaget for valg av ingrediensene som nå inngår i MAGO og andre produkter som Boweltreat AS tilbyr for personer med problemer i tarm.