Boweltreat AS ble dannet høsten 2016 med formål å organisere produksjon av produktformuleringer basert på naturstoffer for salg til mennesker med mage/tarm-lidelser. Produktformuleringene som ble valgt er basert på klinisk erfaring fra uttesting i mange år av et stort antall ulike naturstoffer og grunnleggende biokjemisk kunnskap om virkemåten til slike stoffer.

Naturstoffene som er blitt testet ut på et utvalg mennesker med mage/tarm-lidelser, inkluderer ekstrakter av grønne planter og alger, rensede antioksidanter, forskjellige marine oljer, proteiner og peptidpreparater, immunstimulanter, mikrobepreparater og meieriprodukter. Dette arbeidet har skjedd i regi av professor emeritus (indremedisin) Arnold Berstad, med bidrag fra professor emeritus Jan Raa i grunnleggende biokjemi og mikrobiologi.

Deres arbeid dannet grunnlaget for valg av ingrediensene som nå inngår i TRP og for beslutningen om at tiden var inne i 2017 for å tilby TRP kommersielt til flere mennesker. Dette skjer nå gjennom det nystiftede selskapet Boweltreat AS.