Mange hevder, ofte basert på egenerfaring, at melk øker betennelsesnivået i kroppen. Til tross for relativt omfattende dokumentasjon på det motsatte, er det en seiglivet myte.

Ingen kontrollerte, kliniske forsøk har klart å vise at melk øker inflammasjonene. Også personer som er overbevist om at de ikke tåler melk og som har fått påvist at de ikke har melkeallergi eller laktoseintoleranse er med i slike, kontrollerte forsøk. Tvert om viser alle kliniske forsøk at melk er noe anti-inflammatorisk. En artikkel som oppsummerer dette kan dere lese her.

Hva som er opphavet til myten er usikkert. Det kan kanskje ha sammenheng med at laktoseintolerante får økt inflammasjonsnivå om de får i seg melk med laktose. MAGO™ inneholder ikke laktose. Det er også godt dokumentert at egendiagnostisering ofte blir feil.