Nylig har Italienske leger funnet at acetyl cystein har gunstig effekt på en liten pasientgruppe som slet med oksidativt stress som er sterkt assosiert med kronisk inflammasjon (les mer her)

Selv om acetyl cystein er blitt forsket mye på, er man ikke helt sikre på hvordan det virker i kroppen. De fleste studiene har enten vært dyreforsøk eller laboratorieforskning. Mye av denne forskningen har vist at acetyl cystein kan ha antiinflammatorisk effekt. Pasientstudien til de Italienske legene bekrefter dette.

Acetyl cystein er et naturstoff som finnes i løk. Under pandemien fant man ut at acetyl cystein ga god effekt på lungefunksjonen for svært syke covid-pasienter (les mer her). For å få stoffet tilgjengeliggjort for behandling i sykehusene, ble acetyl cystein definert som legemiddel og inkludert i reseptordningen.

Det gjør imidlertid ikke om på at acetyl cystein er en kraftig antioksidant som finnes i naturen og som er blitt brukt for å løse opp slim og som antistoff ved f.eks. forgiftning siden 1960-tallet. (les mer her)