Etter forrige nyhetsbrev om behandling av betennelse i tarm ved bruk av aminosyrer når man har IBS, har vi fått en del reaksjoner. Det sies at det ikke er gjort objektive funn av inflammasjon i tykktarm ved IBS. Også leger og fagartikler om IBS påstår at det ikke er gjort slike funn. Det stemmer ikke helt.

 

Mange av dere har nok fått tilbakemeldingen om at ingenting kan påvises etter undersøkelse på sykehus selv om dere har store plager med mage/tarm og smerter. Flere leger påstår at ved IBS er det ikke påvist objektive funn. Dette gjelder ikke kun norske leger, men stort sett alle leger i den vestlige verden.

Allerede i 2004 publiserte professorer i indremedisin ved Universitetssykehuset i Bologna, Italia, en artikkel som fortsatt siteres mye – blant japanske indremedisinere og andre tarmforskere i Asia. Hvorfor studien ikke er blitt lagt merke til i vesten vites ikke.

I studien hadde de samlet en gruppe IBS pasienter med relativt like symptomer som i denne studien var magesmerter. Pasientene ble koloskopert, det ble tatt avføringsprøver og biopsier fra flere steder i tykktarmen. Forskerne ente opp med å finne forhøyde verdier for inflammasjonsmarkøren «mast cells» der hvor tykktarmen er forbundet med nervetråder til der pasientene hadde symptomer. Les artikkelen her

Prof. em. Arnold Berstad publiserte ikke noe selv om dette selv om han hadde undersøkt mange pasienter. Hans erfaring var det kun var et tidsspørsmål før man klarte å påvise inflammasjoner i tarm ved IBS dersom man forsto symptomene. Å finne inflammasjonene var litt som lete etter nålen i høystakken, men de var der alltid når pasienten hadde symptomer som stemte med IBS.

For å gjenopprette «normal» tarmflora var det viktig å få kontroll på inflammasjonene som kan reduseres med å spise riktig. Han utviklet

MAGO™ for å i større grad bidra til å få kontroll på inflammasjonene og for å gjenopprette tarmflora som fungerer bedre for pasienten.