Den franske professoren i gastroenterologi, Harry Sokol, med kollegaer har «endelig» dokumentert at pasienter med IBD, dvs enten Crohn’s sykdom (CD) eller Ulcerøs Colitis (UC), har signifikant lavere verdier av stoffer i kroppen som stammer fra metabolismen av den essensielle aminosyren tryptofan sammenliknet med kontrollgruppen. Det samme gjaldt mus med UC. Svært mye tyder på at å øke nivåene av tryptofan hos pasienter med lave nivåer, gjør pasientene bedre.

Dette er dokumentert med en stor, internasjonal undersøkelse med over 1000 pasienter med Crohn’s (CD) og Ulcerøs kolitt (UC).

Professor Sokol og hans kollegaer så på plasmaprøver fra pasientene som viste at IBD pasientene hadde unormalt lave verdier av tryptofan derivater sammenliknet med kontrollgruppen. Dessuten fant de negativ korrelasjon mellom nivå av tryptofan-metabolitter og sykdomsaktivitet. De med lave nivåer av tryptofan-metabolitter var mer plaget av «flare-ups» og hadde høyere nivåer av inflammatoriske cytokiner. Det samme gjaldt mus.

Tryptofan-metabolittene ble gitt til mus med UC. Da ble nivåene av inflammatoriske cytokiner redusert og sårdannelsen i tarmen grodde raskt.

Professor Sokol og hans kollegaer konkluderer med at det er sannsynlig at tryptofan-metabolittene virker beskyttende mot IBD.

Professor Sokol forsøkte også behandle en mindre gruppe pasienter med transplantasjon av avføring fra friske personer. Dette ga ingen målbar endring hos noen av pasientene.

Undersøkelsen er publisert i «GUT», et av de mest anerkjente tidsskriftet innen gastroenterologi (Les studien her)