Har du opplevd endring i dine mage-/tarm-relaterte lidelser etter at du startet behandling med TRP?