Har du opplevd endring i dine mage-/tarm-relaterte lidelser etter at du startet behandling med TRP?

Kundeundersøkelse 2019
Kundeundersøkelse 2018