Helt fersk indremedisinsk forskning viser ingen tydelig forskjell i reduksjon av magesmerter mellom placebogruppen og de som fikk probiotika (les mer her). Undersøkelsen er helt ny og ble foretatt blant 1309 pasienter.

Magesmertene i denne undersøkelsen har identisk like symptomer som  magesmertene som registreres ved diagnostisering av IBS etter internasjonalt, standardiserte prinsipper.

Professor Ohlsson ved Universitetssykehuset i Skåne har tidligere påvist tydelig, signifikant reduksjon av IBS symptomer, deriblant magesmerter, ved å legge om til lavkarbo kosthold lavt på sukrose og stivelse (les mer her).

Slikt kosthold gir tydeligere symptomlindring enn Low Fodmap, hevder hun. De av dere som klarer å følge kostholdsrådene som finnes på «din bruker» og som fyller ut spørreskjema, skal kunne ha forhåpninger om symptomreduksjon på 50% på den internasjonalt standardiserte IBS-symptomskåren i løpet av 4 uker -selv om det er store variasjoner. Dette er helt i tråd med informasjonen prof. em. Arnold Berstad ga til sine pasienter.

Funnene til professor Ohlsson er verifisert i nyere undersøkelser (les mer her).