I Norge kan det se ut til at såkalt «lett fordøyelig kost» med ris og pasta anbefales og at pasientene skal avstå/redusere ikke-vannløselig fiber i kosten (les gjeldende kostholdsråd for IBD i Norge her). Selv om Norge ikke er alene om slike råd, varierer rådene, spesielt om ikke-vannløselig fiber i kostholdet.

Ved IBD-sykdommene har pasienten fått påvist synlig vevsskade i tarmen i motsetning til IBS hvor kliniske undersøkelser ikke klarer påvise noe som helst. Det er Ulcerøs Kolitt (UC) og Crohns sykdom (CD) som går under fellesbetegnelsen Inflammatorisk tarmsykdom (Inflammatory Bowel Disease – IBD).

En vanlig mistanke er tilsynelatende at spesielt ikke-vannløselig fiber virker forstyrrende på sårdannelsen i tarmen som medfører verre symptomer. Det hevdes gjerne at det ikke foreligger nok dokumentasjon på at ikke-vannløselig fiber er gunstig ved IBD.

Det er noe misvisende. Det er publisert hvert fall to vitenskapelige studier som viser at:

-Høyt inntak av fiber over tid (mer enn 22gr fiber/døgn) reduserer risikoen for å få Krohns sykdom (CD) sammenliknet med de som spiser mindre enn 11 gram fiber/døgn. I Norge er kostholdsrådet fra helsemyndighetene minimum 3 gr/døgn.

-Kosthold med mye fiber anbefales i behandlingen av IBD.

-Kosthold med mye fiber skader ikke/gjør sykdommen verre ved IBD.

Les studien her.

Ved IBD varierer symptomene. Man kan ha lange perioder uten særlige symptomer. Når man blir skikkelig dårlig med sterke smerter, har man det som kalles «flare ups». Det er en studie som viser at «flare ups» forekommer oftere ved lavt inntak av fiber enn om man spiser mye fiber ved Crohns sykdom. Les studien her.

Det foreligger ingen dokumentasjon på at vannløselig fiber (eks psyllium) erstatter ikke-vannløselig fiber. En nederlandsk studie viser at IBD pasienter ofte har kosthold kjennetegnet med mye karbohydrater og lite fiber (les studien her).

Rådene fra Amerikansk gastroenterologisk forening  er økt inntak av ikke-vannløselig fiber også ved IBD. Man kan heller redusere inntaket mens “flare-ups” pågår. Foreningen formidler også at det er svært viktig å trene opp tarmens evne til å tåle fiber dersom den ikke gjør det – ved IBD. De skriver følgende anbefaling vedrørende fiber:

For å forbedre toleransen, øke sakte mengden fiber i kostholdet ditt. Når du øker mengden fiber i kostholdet ditt, sørg for å drikke rikelig med væske. Hvis du ikke har symptomer, som akutt eller hyppig løs avføring, oppblåsthet eller gass, tolererer du sannsynligvis mengden som forbrukes.

Boweltreat’s nye, glutenfrie havrefiber er svært finmalt slik at fiberens mekaniske evne til å forstyrre følsom tarm er redusert til et minimum. Samtidig er fiberens evne til å redusere inflammasjon og gunstige effekt på tarmfloraen opprettholdt.