De siste medisinske undersøkelsene viser at ikke – vannløselig kostfiber har signifikant gunstig effekt ved diare (les mer her) Vannløselig fiber, som fiber fra psylliumfrø eller ispaghulafrøskall, viste ingen målbar effekt alene. Derimot ble det god effekt når de vannløselige fibrene ble blandet med ikke-vannløselig kostfibre.

Amerikanske helsemyndigheter anbefaler fortsatt opp til 30gr/døgn fiber per dag hvor 3 fjerdedeler utgjør ikke-vannløselig fiber og 1 fjerdedel utgjør vannløselig fiber (les mer her).

Det er fortsatt slik at ikke-vannløselig fiber også kan motvirke forstoppelse (les mer her).

Ved å blande Mago i havregrøten med en ekstra måleskje Boweltreats Havrefiber, er man et godt stykke på vei til å innfri rådet fra Prof. em. Arnold Berstad og amerikanske helsemyndigheter om daglig fiberinntak. Hvis man ikke tåler havregrøt, kan Boweltreats havrefiber tas med andre ting. Boweltreats havrefiber er svært finmalt slik at det ikke gir irritasjon i tarmen.

Tilbudet på Boweltreats sommerpakke (med Mago, havrefiber og bjørkesukker) var såpass populært at tilbudet blir liggende en stund til.

Mago og de andre produktene bestilles her