Professor i indremedisin, Arnold Berstad, forsket på mageplager hele sitt voksne liv. Han mente at kostholdet hadde stor betydning, spesielt på symptomlindring, og sannsynligvis ved rehabilitering ved lidelser som f.eks. IBS og IBD.

Selv om både fett og karbohydrater spiller en rolle når tarmfloraen skal gjenopprettes, mente han at proteiner med sine aminosyrer var spesielt viktige. Han fremhevet særlig den essensielle aminosyren Tryptofan som han mente kunne bidra til å redusere inflammasjon i tarm og være med på å bygge opp normal tarmflora uten at han kunne gi garantier til alle (les mer her).

Essensielle aminosyrer er aminosyrer vi selv ikke klarer å produsere og derfor må tilføres i kosten for at kroppens proteinsyntese ikke skal hindres. I maten vi spiser er tryptofan bundet til andre aminosyrer i proteiner som mage-/tarm systemet bryter ned gjennom komplekse prosesser (les mer her) .
Siden tryptofan ikke kommer i ren form (ubundet tryptofan) i maten vi spiser, kan man tenke seg at mage-/tarmsystemet ikke er vant med å håndtere dette. Ved tilførsel av ubundet tryptofan til mage-/tarmsystemet er det blitt rapportert om flere uheldige bivirkninger (les mer her). Italienske leger har funnet at dersom tryptofan skal tas i opp i kroppen ser det ut til at tryptofan må være bundet til andre peptider (les mer her).

Annen forskning viser dessuten at tryptofan som oftest ikke opptrer som eneste aminosyre i anti-inflammatoriske prosesser i tarmen. (Les mer her)
Siden flere undersøkelser støtter at tryptofan kan gi gunstige effekter ved tarmlidelser, har denne essensielle aminosyren fått økt interesse og oppmerksomhet som et mulig terapeutisk virkemiddel ved tarmproblemer.

Nylig har amerikanske forskere funnet at det er en direkte sammenheng mellom tryptofan i kosten, mikrobekulturen i tarmen og inflammasjonsresponser hos mus. Mus som fikk nok tryptofan i kosten fikk normalisert mikrobekultur i tarm og mindre alvorlige inflammasjoner i motsetning til mus som fikk mat med lite tryptofan. (les mer her) Man skal heller ikke skal overdrive mengden tryptofan. (Les mer her)

I 2017 publiserte Arnold Berstad et.al. en artikkel hvor det ble uttrykt bekymring for at moderne jordbruk og matproduksjon gjør at det blant annet blir mindre tryptofan i matvarer. (Les mer her) Senere studier har vist at f.eks. glysfosat i ugressmiddel, som brukes mye i landbruket spesielt i utlandet, hindrer at planter produserer tryptofan. Husdyr klarer heller ikke å lage tryptofan selv og må få dette via kosten de spiser.

Det er mulig å tenke seg at aminosyrer  i matvarer ikke er så konstante som man skulle tro. Det var bakgrunnen for at Arnold Berstad ville at Boweltreat skulle gjøre grundige analyser av innholdet i alle råvarer som benyttes i produktene han ønsket å gi til sine pasienter.

Boweltreat AS gjennomførte de første analysene i 2017. De viste store forskjeller av aminosyrer i myseproteinpulver fra ulike leverandører. Myseprotein kan inneholde alt fra svært mye tryptofan og være helt uten tryptofan. Ved å blande ulike myseproteinpulver fant vi tilslutt den aminosyreprofilen Arnold Berstad godkjente. Denne blandingen ble basis i Mago™ basert på myseprotein uten kasein-proteinet.

Tilsvarende forskjeller fant  vi og for andre råstoffer vi analyserte. Innholdet av fettsyrer i vegetabilske oljer, fisk og kjøtt påvirkes og i svært stor grad av prosesseringen. Arnold Berstad anbefalte konsekvent å lage mat fra grunnen av og helst ikke ha over 120 grader C i stekepannen.

I forarbeidet med nye Mago™ basert på eggehviteproteiner var det overraskende få produsenter i Europa som kunne levere eggehvitepulver med tryptofan. Vi fant tilslutt en leverandør som leverer eggehvitepulver med god aminosyreprofil.

I 2019 startet samarbeidet med Pharmatech AS i Fredrikstad. De er lisensiert av norske myndigheter til å produsere næringsmidler og kosttilskudd og blir kontrollert jevnlig av Mattilsynet.

Pharmatech bidrar til å kontrollere at ingrediensene i våre produkter ikke overstiger norske eller EU sine grenseverdier for ingredienser i matvarer eller kosttilskudd.

Så hvorfor trenger vi Boweltreat AS?

-Jo, Boweltreat AS er fremste kvalitetsgarantist for at du får de beste råvarene tilgjengelig for reduserte tarmplager.