Mange omtaler TRP som tryptofan. TRP er et tryptofanrikt peptidpulver (bioaktivt tryptofan) laget av protein. De ulike peptidene med tryptofan er slik de forekommer i naturen (f. eks. i melk, fisk, havre og grønnsaker) og ekstra tryptofan er ikke tilsatt. Slike peptider merkes ikke som tryptofan verken i næringsmidler eller næringsmiddelkonsentrater. Basert på godkjente analyser fra våre råstoffleverandører, er innholdet av tryptofan i TRP kun 1,8 gr/kg.
TRP er altså ikke det samme som rent tryptofan ( som ofte omtales «L-tryptofan» og som har vist seg å være lite bioaktivt) som finnes i diverse kosttilskudd. TRP er derimot en blanding av mange, ulike peptider som er gunstig for tarmen.