FDA tilsvarer Norges legemiddelverk og mattilsynet i USA. Etter flere uheldige hendelser siste tiden utsteder de nå advarsel om bruk av probiotika for tidlig fødte barn.

After infant’s death, FDA sends new warning about probiotics for premature babies in the hospital | CNN