En fersk, Italiensk pilotstudie finner at tilskudd med essensielle aminosyrer fjerner inflammasjon i tarm og gjenoppretter tarmflora hos svært syke pasienter. Men det tar tid.

Essensielle aminosyrer er aminosyrer mennesket må ha for å leve og som kroppen ikke produserer selv. Vi må få de tilført gjennom det vi spiser. Til daglig arbeider forskerne bak denne studien med å behandle pasienter med kronisk nyresykdom hvor mange pasienter også sliter med alvorlige tarmproblemer. Deres erfaring og kompetanse tilsa at det kanskje kunne være mulig å bedre pasientenes metabolisme med tilskudd av essensielle aminosyrer i kosten. De har gjennomført en liten pilotstudie og publisert resultatene i det velrennomerte tidsskriftet «Metabolites».

8 svært syke pasienter med kronisk nyresykdom og dårlige tarmer med relativt like symptomer ble satt på protein-diett med ekstra tilskudd av essensielle aminosyrer, deriblant tryptofan. Kontrollgruppen her var friske pasienter. En kontrollgruppe med syke pasienter som fikk placebo var ikke mulig å skaffe.

Etter 6 måneder var tarmfloraen, tarmveggene, tarmfunksjonen og næringsopptaket normalisert og inflammasjonen var borte.

Forfatterne skriver at selv om resultatene er tydelige, beklager de lite utvalg og at studien langt fra er god nok som grunnlag for klinisk behandling. Det må mer forskning til. Om du er interessert i detaljene, les gjerne studien her. Denne studien bekrefter tidligere omtalt studie på dyr som du kan lese om her.

Forfatterne har også et viktig poeng når det gjelder pasienter med kronisk nyresykdom. De skriver at ifølge vanlig praksis er det «upassende» å gi de essensielle aminosyrene metinoin, tryptofan og fenylalanin til slike pasienter. Med sin kompetanse på kronisk nyresykdom har forfatterne funnet at pasientene likevel tåler lave doseringer med disse aminosyrene og at de bidrar med gunstige effekter også på nyresykdommen.

Siden ingen tidligere har publisert slike studier bidrar den til oppmerksomhet mot et neglisjert forskningsfelt. De som har inngående kjennskap til prof. em. Arnold Berstad vet at han hadde mange tilsvarende «pilot-» studier gående hele tiden hvor små pasientgrupper testet ut ulike naturstoffer for å se om det ga resultater. Det som kanskje kunne virke ble tatt med videre og det som ikke virket ble forkastet. Han kom frem til at tryptofan tilsynelatende bidro positivt i 2013 og som resulterte i denne publikasjonen.

Alle de essensielle aminosyrene som ble bruk i studien som omtales her finner dere i Mago™.

Ønsker med dette alle riktig god jul! Tradisjonell, norsk julemat er bra for tarmen, men vær forsiktig med salt, søtsaker og alkohol.